Close

Dây rút nhựa

Sản phẩm Dây rút nhựa/ dây thít nhựa/ lạt nhựa do Công ty Nhựa Việt Nam sản xuất và phân phối.