Coca-Cola tiết lộ đã sử dụng 3 triệu tấn bao bì nhựa mỗi năm - CÔNG TY CP SX TM NHỰA VIỆT NAM
Close