Close

Tin Tức

Tin Tức

Chuyển đổi sản xuất sạch hơn trong ngành nhựa

Để giảm phát thải, ngành nhựa cần phải áp dụng sản xuất sạch hơn, đặc biệt trong bối cảnh nước ta phát triển nền kinh tế thị trường theo hướng…
Xem thêm