Close

Tin Tức

Tin Tức

nhựa xây dựng

Nhựa trong xây dựng

Xây dựng là lĩnh vực tiêu dùng nhựa lớn thứ hai chỉ sau bán lẻ.   Bao bì sử dụng một lần được ước tính chiếm 1/3 lượng chất thải rời hỗn hợp.…
Xem thêm