Close

Tin Tức

Tin Tức

Sản xuất nhựa từ lông gà

Sản xuất nhựa chịu lực và chống thấm tốt hơn so với nhựa truyền thống từ hàng triệu tấn lông gia cầm bị vứt mỗi năm. BC đưa tin, trong một cuộc hội…
Xem thêm