Việt Nam được tài trợ 1 triệu euro để nghiên cứu tái chế nhựa - CÔNG TY CP SX TM NHỰA VIỆT NAM
Close

Tin Tức

04/06/2018

Việt Nam được tài trợ 1 triệu euro để nghiên cứu tái chế nhựa

Dự án được thực hiện trong 3 năm, nhằm thúc đẩy việc tái chế,tái sử dụng nhựa, hạn chế lãng phí và ảnh hưởng môi trường.

rác thải nhựa việt nam

Sáng 23/5 tại Hà Nội, dự án quốc tế “Quản lý và tái chế nhựa” được khởi động. Đây là dự án do Erasmus,chương trình trao đổi sinh viên của Liên Minh Châu Âu tài trợ cho Việt Nam trong 3 năm với sự tham gia của 5 quốc gia gồm : Áo, Đức, Đan Mạch, Lào và Việt Nam,kinh phí một triệu Euro.

Ở Việt Nam, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội và Đại Học Công Nghiệp TPHCM là thành viên dự án. Giám đốc dự án GS Stefan Petrus Salhofer, Đại Học Tài Nguyên và Khoa Học Đời Sống Vienna, Áo, cho biết dự án nhằm thúc đẩy việc tái chế, tái sử dụng nhựa, hạn chế lãng phí và ảnh hưởng môi trường , tập trung đào tạo nâng cao trình độ nghiên cứu, nhận thức của người dân, nhà quản lý cũng như các công ty tài chế nhựa….

Dự án có 6 năm hoạt động chính : hiện đại hóa chương trình giảng dạy hiện có, thành lập hai trung tâm đào tạo quy mô khu vực dành cho người làm việc trong lĩnh vực tái chế nhựa, thành lập mạng lưới đào tạo về tái chế chất thải, đào tạo giảng viên, đưa khái niệm phát triển bền vững về môn học quản lý chất thải,  chuyển giao công nghệ.

Thông qua dự án, nhiều thiết bị hiện đại sẽ được đầu tư phục vụ cho việc nghiên cứu và đào tạo. Sẽ có các khóa học dựa trên nền tảng các ngành khoa học tương ứng : Khoa học vật liệu,kỹ thuật công nghệ. Lựa chọn thu gom nhựa, công nghệ phân loại và xử lý nhựa, tái chế, công nghệ kiểm soát phát thải, xử lý vật liệu nguy hiểm, xử lý an toàn sức khỏe và an toàn lao động.

Các khóa học sẽ được xây dựng dựa trên phương pháp đào tạo tiên tiến theo mô hình cả Châu Âu, có điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu, thực trạng tái chế nhựa ở Việt Nam và Lào.

Sản lượng nhựa toàn thế giới tăng nhanh từ 15 triệu tấn năm 1964  lên 311 triệu tấn năm 2014. Từ năm 1950 đến nay thế giới đã sản xuất hơn 9 tỷ tấn nhựa. Chỉ có 2 tỷ tấn nhựa đang được sử dụng. Số còn lại được chôn lấp dưới dạng rác tái chế hoặc thiêu hủy trong các lò thiêu.

Trung bình mỗi người Việt Nam thải ra 1,2 kg rác/ngày tương đương với số lượng rác thải ra trên cả nước là 120.000 tấn.Trong đó có gần 19.000 tấn rác thải nhựa.

Tham khảo : seal niêm phong , dây rút nhựa , gia công nhựa